Webmail

Web TasarımıE Ticaret

ayirac      Daha fazla tüketici hedef kitlesine ulaşabilir ve mevcut işletme maliyetlerinde dönem içinde belirgin bir şekilde düşüş elde edilebilir. Firmalar bu yüzden internet üzerinde yapılan ticaret yönünde yatırımlarını arttırmaktadır. Gelişen ve değişen dünyada teknolojik yenilikler ve bu yeniliklerin iş yapma biçimleri üzerindeki etkisi sürekli bir biçimde hayatımızın hemen tüm alanlarına girmekte, bu da hayatımızı, iş yaşamımızı ve ticari faaliyetlerimizi kolaylaştırmada, hızlandırmakta ve rahat hale getirmektedir.

      E-Ticaret'i; "Ticaretin kolaylaştırılması" olarak tanımlamak mümkündür. E-Ticaret günümüzde,ticarette devrimi nitelemektedir. İnternetin; Ticari ürünleri satmada kullanımı, ancak, amazon.com, dixons, yahoo gibi örneklerin birkaç yıl içerisinde, sadece internet üzerinden sattıkları servislerle birer büyük şirket şekline gelmeleri bu konuda çalışma yapan firmaları artırmış ve hızlandırmıştır.

      Bizde Projenet olarak bu konuda çalışma yapmak isteyen değerli firmalarımıza çözüm ortağı olarak hizmet vermeye devam ediyoruz.

Gelin; Bu gelişen ticari dünyada, firmanızı büyütmenize katkıda bulunalım.
- Planlayalım
- Alan adınızı tescilleyelim
- Hosting ihtiyacınızı karşılayalım
- Güvenlik konusunu halledelim
- Sitenizi inşa edelim
- Satış alt yapınızı kuralım
- Sanal mağazanızı tanıtalım
- Sitenizi geliştirelim